?
Logi sisse ainult juhul, kui ostad oma osakonnale ja selle eelarvest. Ostu eest tasumine toimub sel juhul ainult sisekäibearve alusel. Eraisikuna ostes jäta sisse logimata.

TARTU ÜLIKOOLI VEEBIPOE MÜÜGITINGIMUSED

1. Üldsätted

1.1. Tartu Ülikooli veebipoe (edaspidi: veebipood) müügitingimused kehtivad iga füüsilise ja juriidilise isiku (edaspidi: ostja) suhtes, kes kasutab veebiaadressil shop.ut.ee asuvat veebipoodi ja sõlmib sealt kaupade ostmiseks Tartu Ülikooliga (edaspidi: müüja; registrikood 74001073, aadress Ülikooli 18, 50090 Tartu) müügilepingu.

1.2. Veebipoe kaupade hinnad on näidatud eurodes ja märgitud nende juurde. Hinnale lisandub kauba kohaletoimetamise tasu, mille suurus sõltub ostja asukohast ja valitud kohaletoimetamise viisist. Kohaletoimetamise tasu kuvatakse ostjale tellimuse vormistamise ajal.

 2. Kauba ostmine

2.1. Kõik veebipoes müüdavate kaupade hinnad on näidatud eurodes ja kaupu on võimalik osta kahel moel:

2.1.1. registreerumata kasutajana, mille puhul küsib müüja ostjalt ostu vormistamiseks vajalikud andmed enne tellimusprotsessi lõppu;

2.1.2. registreerunud kasutajana. Kasutajaks saab registreeruda iga isik, kellel on Tartu Ülikooli kasutajakonto ja parool.

2.2. Kauba ostmiseks lisab ostja soovitud kaubad ostukorvi.

2.3. Tellimuse vormistamiseks täidab ostja nõutud andmeväljad ja valib talle sobiva kauba kohaletoimetamise viisi (vt p 3.3). Seejärel kuvatakse talle ostusumma, mille ta tasub registreerumata kasutajana pangalingi kaudu või registreerunud kasutajana sisekäibearve alusel.

2.4. Müügileping jõustub pärast seda, kui ostusumma on laekunud veebipoe arvelduskontole.

2.5. Kui müüjal ei ole võimalik tarnida tellitud kaupa selle lõppemise tõttu või muul põhjusel, teavitab ta ostjat sellest esimesel võimalusel ning tagastab talle ostusumma (sealhulgas kauba kohaletoimetamise tasu) viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 kalendripäeva jooksul alates ostja teavitamisest.

3. Kauba kohaletoimetamine

3.1. Müüja toimetab kauba kohale Eestisse ja kõikidesse välisriikidesse.

3.2. Müüja käsitleb veebipoe tellimusi tööpäeviti kl 9–17.

3.3. Ostjal on võimalik saada kaup kätte mitmel viisil:

3.3.1. ostja valitud pakiautomaadist Eestis, Lätis või Leedus. Kaup väljastatakse tööpäeviti alates ostule järgnevast tööpäevast. Pakiautomaati saabub esmaspäevast neljapäevani ostetud kaup varemalt ülejärgmisel päeval pärast ostu sooritamist, reedest pühapäevani ostetud kaup varemalt järgneval teisipäeval ja Eesti saartele kolme tööpäeva jooksul pärast ostu sooritamist. Lisateave tarneaegade kohta on Omniva ja Itella koduleheküljel. Kauba kohaletoimetamise eest tasub ostja;

3.3.2. rahvusvahelise saadetise puhul (k.a Läti ja Leedu) ostja aadressijärgsest postkontorist või kulleriga kätte. Kaup väljastatakse tööpäeviti alates ostule järgnevast tööpäevast. Rahvusvahelise saadetise postkontorisse saabumise keskmise ajakulu tabeliga saab tutvuda Omniva koduleheküljel. Kulleriga saatmisel on kaks võimalust: Kuller Euroopa kulleriteenus Euroopa riikidesse saatmiseks (ligikaudne tarneaeg tööpäevades) ja Express Mail Service´i (EMS) kulleriteenus hinnakirjas nimetatud riikidesse saatmiseks (ligikaudne tarneaeg tööpäevades). Kauba kohaletoimetamise eest tasub ostja;

3.3.3. ise kaubale järele tulles. Kaubale saab tulla järele tööpäeviti alates ostule järgnevast tööpäevast Tartu Ülikooli turundusosakonda (Tartu, Ülikooli 18, ruum 104, avatud kl 12–16). Kaup väljastatakse isikut tõendava fotoga dokumendi (ID-kaart, pass või juhiluba) ja tellimuse numbri esitamisel. Kohale­toimetamise tasu sellisel juhul hinnale ei lisandu.

3.4. Eestis saab klient kauba kätte kolme kuni seitsme tööpäeva ja välismaale kuni 30 päeva jooksul peale tellimuse jõustumist.  Juhul, kui tegemist on ettetellitava ja  vastavalt kliendi soovidele valmiva kaubaga, jõuavad need kliendini kuni 90 päeva jooksul pärast tellimuse jõustumist.

3.5. Kui ostja ei võta pakiautomaadist või Tartu Ülikooli postikantse­leist kaupa välja seitsme kalendripäeva jooksul alates päevast, kui kaup sinna saabus, arvestab müüja, et ostja on müügilepingust taganenud. Sel juhul tagastab müüja väljavõtmata kauba eest tasutud ostusumma (pakiautomaati tellitud kauba korral) ilma kohaletoimetamise tasuta ostjale samale arvelduskontole, millelt ostja ostu eest tasus, viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 kalendripäeva jooksul alates päevast, kui kaup saabus pakiautomaati või Tartu Ülikooli postikantseleisse.

4. Müügilepingust taganemine ja kauba tagastamine

4.1. Pärast kauba kättesaamist on ostjal õigus veebipoega sõlmitud müügilepingust 14 kalendripäeva jooksul taganeda ja kaup müüjale tagastada.

4.2. Müügilepingust taganemise õigus ei kohaldu juhul, kui ostja on juriidiline isik või kaup on ettetellitud ja valminud vastavalt kliendi soovidele.

4.3. 14-päevase taganemisõiguse kasutamiseks ei tohi ostja kasutada ostetud kaupa muul viisil, kui on vajalik selle olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks viisil, mis on lubatud kauba katsetamiseks füüsilises poes.

4.4. Taganemisõiguse kasutamiseks täidab ostja taganemisavalduse ja saadab selle 14 kalendripäeva jooksul alates kauba kättesaamisest müüja e-posti aadressile shop@ut.ee.

4.5. Pärast taganemisavalduse esitamist tagastab ostja kauba 14 kalendripäeva jooksul pakiautomaati või Tartu Ülikooli postikantseleisse või esitab müüjale tõendi, et ta on andnud kauba selle ajavahemiku jooksul üle Tartu Ülikooli logistikapartneritele.

4.6. Kauba tagastamise kulu kannab ostja, välja arvatud juhul, kui tagastamise põhjus on asjaolu, et kaup ei vasta tellitule (nt vale või defektiga kaup).

4.7. Ostusumma makstakse tagasi järgmiselt.

4.7.1. Müüja maksab pärast tagastatud kauba kättesaamist ostjale viivitamata, kuid hiljemalt 14 kalendripäeva jooksul alates taganemisavalduse kättesaamisest kõik temalt müügilepingu alusel saadud tasud.

4.7.2. Müüja võib keelduda punktis 4.7.1 nimetatud tagasimaksete tegemisest seni, kuni ostja on kauba tagastanud või esitanud tõendi, et on seda teinud, sõltuvalt sellest, kumb toimub varem.

4.7.3. Kui ostja on sõnaselgelt valinud veebipoes pakutud kõige odavamast tavalisest kauba kohaletoimetamise viisist erineva viisi, ei pea müüja talle hüvitama kulu, mis ületab tavalise kättetoimetamise viisiga seotud kulu.

4.7.4. Kui ostja on kaupa kasutanud muuks otstarbeks kui punktis 4.3 nimetatud või sellel on kasutamise või kulumise märke, on müüjal õigus vähendada tagastatavat summat vastavalt kauba väärtuse vähenemisele.

4.7.5. Müüjal on õigus taganeda müügilepingust ja nõuda ostjalt kaup tagasi juhul, kui kauba hind oli veebipoes eksituse tõttu märgitud tunduvalt alla selle turuhinna.

4.8. Pretensiooni esitamise õigus

4.8.1. Müüja vastutab kauba lepingutingimustele mittevastavuse ja puuduse eest, mis oli olemas juba kauba ostjale üleandmise ajal ning mis ilmneb kuni kahe aasta jooksul alates üleandmisest. Kui kauba puudus ilmneb esimese kuue kuu jooksul pärast selle üleandmist ostjale, siis eeldatakse, et puudus oli olemas juba kauba üleandmise ajal. Selle eelduse ümberlükkamine on müüja kohustus.

4.8.2. Ostjal on õigus puuduse ilmnedes pöörduda hiljemalt kahe kuu jooksul alates puuduse esmakordsest ilmnemisest müüja poole, saates talle e-kirja aadressile shop@ut.ee.

4.8.3. Kui ostjal on veebipoe kohta muid pretensioone, saadab ta need e-kirja teel aadressile shop@ut.ee.

4.8.4. Kui veebipoest ostetud kaubal on puudused, mille eest vastutab müüja, siis parandab või asendab müüja puudusega kauba. Kui kaupa ei ole võimalik parandada ega asendada, tagastab müüja ostjale kõik müügilepingu alusel saadud tasud.

4.8.5. Müüja ei vastuta puuduste eest, mis on kaubale tekkinud pärast kauba üleandmist ostjale.

4.8.6. Müüja vastab ostja kaebusele kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis 15 kalendripäeva jooksul.

5. Isikuandmete töötlemine

5.1. Müüja töötleb ostja isikuandmeid kooskõlas isikuandmete töötlemise põhimõtetega.
5.2. Tartu Ülikool on isikuandmete vastutav töötleja. Tartu Ülikool edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötlejale Maksekeskus AS-ile.

6. Vastutus ja vaidluste lahendamine

6.1. Kui ostja ja müüja ei suuda lahendada vaidlust kokkuleppe teel, võib ostja pöörduda tarbijavaidluste komisjoni poole. Menetlustingimustega saab tutvuda ja avalduse esitada siin. Tarbijavaidluste komisjoni pädevuses on lahendada ostja ja müüja vahel sõlmitud müügilepingust tulenevaid vaidlusi. Komisjon vaatab ostja kaebuse läbi tasuta.

6.2. Ostja võib pöörduda ka Euroopa Liidu tarbijavaidlusi lahendava platvormi poole.