Eesti ja soome-ugri keeleteaduse ajakiri / Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics 14.2 (2023)

30,00 

Müügitingimused

Inimkeeli

Siinne eesti ja soome-ugri keeleteaduse ajakirja erinumber on pühendatud Tartu Ülikooli üldkeeleteaduse professorile Renate Pajusalule tema 60. sünnipäevaks. Erinumbrisse on kirjutanud Renate kolleegid ja mõtte­kaaslased, kogumikus on 13 artiklit 36 autorilt, õnnitlejate ring nii tabula gratulatoria’s kirjapandult kui ka väljaspool seda mõõtmatu. Kogumiku artiklid peegeldavad Renate laiahaardelisi teadus­huvisid: referentsiaalsed vahendid keeles (sh demonstratiivid ja isikudeiksis), suhtlusnormid ja viisakus, diskursusmarkerid ja küsimuste ning palvete vormistamine, käändekonstruktsioonid ja verbi polüseemia. Kogumiku lõpust leiab ülevaate lingvistikaolümpiaadide ajaloost ja olevikust ning Renate olulisusest selles.

This special issue of the Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics is dedicated to Renate Pajusalu, Professor of General Linguistics at the University of Tartu, to commemorate her 60th birthday. Colleagues and scholars within Renate’s fields of expertise have contributed to this special issue, which features 13 articles written by 36 authors. Each article in this collection has been carefully selected to reflect Renate’s broad research interests. These interests span referential devices (including demonstratives and personal deixis), communication norms and politeness, discourse markers and the formulation of questions and requests, case constructions, and verb polysemy. In recognition of Renate’s pioneering role in establishing Estonia’s Linguistics Olympiads, the final section of the collection provides an overview of the Linguistics Olympiads’ history and current state.

Laos
Laos
Keel
Estonian, English
Toimetaja
Pärtel Lippus, Helen Plado
Kirjastaja
University of Tartu Press
Lehekülgi
368
Aasta
2023
Formaat
160x240 mm, soft cover
ISBN
978-9916-27-331-9
ISSN
1736-8987