Narratiivne lähenemine sotsiaaltööuurimuses. Laste väärkohtlemise lood.

10,00 

Müügitingimused

“Raamatu teoreetiline osa annab hea ülevaate interpreteeriva sotsiaalteaduse paradigmast. Kuivõrd selle sotsiaalteadusliku maailmavaate tutvustus eesti keeles peaaegu puudub, võiks see huvitada nii laiemat auditooriumit kui ka raamatu spetsiifilise teemaga tegelejaid. Sama võib öelda sotsiaaltööd mõjutavate diskursuste kriitilise analüüsi kohta. Näide sellest, kuidas erinevad suunad ühe distsipliini kujunemist mõjutavad, võiks pakkuda huvi ka neile, kelle jaoks sotsiaaltöö kui niisugune jääb kaugemaks.” — Professor Airi-Alina Allaste, Tallinna Ülikooli Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Instituudi direktor

Laos
Laos
Keel
eesti keel
Toimetaja
Judit Strömpl, Marju Selg, Merle Linno
Kirjastaja
Tartu Ülikooli Kirjastus
Lehekülgi
264
Aasta
2012
Formaat
160x240
ISBN
978–9949–32–105–6
Annotatsioon

Selles raamatus tutvustab grupp Tartu Ülikooli sotsioloogia ja sotsiaalpoliitika instituudiga seotud autoreid oma viimaste aastate uurimistööd, mille teemaks on laste vastu suunatud vägivald ja väärkohtlemine. Kõik käsitletavad uurimused lähtuvad sotsiaalse konstruktsionismi põhimõtetest ja on teostatud narratiivianalüüsi meetodeil. Valitud lähenemisviis aitab sügavamalt mõista ja teoreetiliselt mõtestada nii spetsialistide kui ka klientide vaatenurka uuritava teema kohta. Raamat sisaldab uurimistöö näidiseid ning sotsiaalteaduslikuks uurimistööks vajalikke teadmisi, siit leiavad kasulikku lugemisvara nii sotsiaaltöö ja sotsioloogia üliõpilased kui ka sotsiaalteadlased, kes tunnevad huvi kvalitatiivsete uurimismeetodite uuemate suundade vastu. Praktilise sotsiaaltöö tegijaile võiksid sotsiaaltöö-lugude analüüsi näited pakkuda tuge oma töö üle arutlemiseks. Loodetavasti leidub raamatus midagi köitvat ka kõikidele teistele sotsiaalselt tundlikele ja sotsiaaltööhuvilistele inimestele.