Sissejuhatus filosoofiasse

15,00 

Müügitingimused

Mida tähendab „tähendus“? Mis on tõde? Mis asjad on olemas? Mida kujutab endast teadmine? Kuidas teadlased arutlevad? Kas teaduslikud teooriad kirjeldavad maailma? Millises vahekorras on inimese keha ja vaim? Kas Jumal on olemas ja kui on, siis missugune ta on? Milles seisneb moraalselt õige või vale käitumine? Kas moraaliväited on tõesed ja mis teeb nad tõeseks? Kuidas mõista vabadust? Milline oleks õiglane hüvede jaotus ühiskonnas? Kuidas määratleda kunsti? Need on vaid mõned näited küsimustest, mille üle filosoofid arutlevad.

Käesolev õpik pakub süstemaatilist ülevaadet nüüdisaegse filosoofia peamistest valdkondadest. Lugeja saab tutvuda keelefilosoofia, vaimufilosoofia, teadusfilosoofia, religioonifilosoofia, metafüüsika, epistemoloogia, normatiivse eetika, metaeetika, kunstifilosoofia ja poliitikafilosoofia olulisemate teemadega.

Õpik on välja kasvanud sissejuhatavast kursusest, mida selle autorid on Tartu Ülikoolis üheskoos õpetanud alates 2008. aastast.

Õpiku koostamist ja väljaandmist toetasid Haridus- ja Teadusministeerium ja Sihtasutus Archimedes programmi „Eestikeelsete kõrgkooliõpikute koostamine ja väljaandmine (2008–2012)” raames ja Tartu Ülikool.

““Sissejuhatus filosoofiasse” on rõhutatult kaasaegne ning keskendub sellele, mis on praegugi aktuaalne ja endiselt arutlusel, avades ajaloolist tausta vaid selleks, et kõnealuseid küsimusi ja probleeme paremini mõista ning konteksti asetada. — Materjali tihedusele vaatamata ei mineta “Sissejuhatus filosoofiasse” sealjuures värskust ja eripära. — [Ü]levaatlikkuse poolest [asetub see] Eesti filosoofiamaastiku absoluutsesse tippu.”

— Daniel Tamm, “Vaheda mõtte käiakivi kollases kuues”, Acta Semiotica Estica 15 (2018)

“Minu arvates saab sisu poolest selle õpiku abil õpetada küll, see annab hea raamistiku ja alusmaterjali õpetajale, mille alusel kursus üles ehitada ja vajalikke lisamaterjale koostada. Samuti ei täheldanud ma ühtegi kohta, mida võiks otseselt ja ühemõtteliselt veaks lugeda, ei faktide ega loogilise mõttekäigu poolest, nii et selles mõttes on see analüütiliselt korrektne ja kvaliteetne materjal. —  „Sissejuhatus filosoofiasse“ juhatab sisse küll, aga just nimelt filosoofiasse kui teadusdistsipliini, mitte filosofeerimisse laiemas rahvalikumas mõttes.”

— Henrik Sova, “Filosoofiatiigis pole madalat vett”, Sirp, 21.12.2018.

Laos
Laos
Keel
eesti
Toimetaja
Bruno Mölder
Kirjastaja
Tartu Ülikooli Kirjastus
Lehekülgi
304
Aasta
2018
Formaat
160x240
ISBN
978-9949-77-756-3
Märkused

kõvakaaneline